Ціна: UAH 100


Говоруха Максим Миколайович

Організаційно-правові аспекти діяльності прокурора у виконавчому провадженні.

 

Анотація: У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації і діяльності прокурора щодо захисту інтересів громадянина та держави при виконанні судових рішень. Досліджені питання, що стосуються повноважень прокурора при здійсненні представництва інтересів стягувача у виконавчому провадженні та нагляду за додержанням і застосуванням законів органами примусового виконання. Розглянуто особливості організації роботи прокурора у сфері примусового виконання рішень. На основі аналізу правозастосовчої практики окреслені шляхи підвищення ефективності діяльності прокурора у виконавчому провадженні. Сформульовано пропозиції з вдосконалення чинного законодавства України.

Дата захисту: 07.10.2008

Місце захисту: Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Науковий керівник: Середа Григорій Порфирович, к.ю.н., доц., 12.00.10. .


Автореферат (24,22 KB)