Ціна: UAH 100


Рябота Владислава Володимирівна

Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднанні та поглинанні акціонерних товариств в Україні.

 

Анотація: У дисертації проведено дослідження змісту процесів злиття, приєднання та поглинання акціонерних товариств. Дане легальне визначення поглинання акціонерного товариства як встановлення контролю над ним. Визначено основні ознаки злиття, приєднання та поглинання, проведено порівняння зазначених процесів та виявлено відмінності між злиттям (приєднанням) та поглинанням. Класифіковано способи поглинання акціонерного товариства. Визначено та класифіковано права, які виникають у акціонерів при злитті, приєднанні та поглинанні акціонерного товариства. Сформульовано визначення ворожого поглинання. Аргументовано доцільність законодавчого регулювання поглинання акціонерного товариства. Обґрунтовано доцільність закріплення на рівні закону права акціонера вимагати викупу належних йому акцій у разі незгоди з рішенням про злиття та приєднання. Аргументовано доцільність розповсюдження права на незгоду на випадки поглинання акціонерного товариства з покладенням обов'язку викупу акцій або на товариство (у разі, якщо рішення про згоду на поглинання було надане загальними зборами або уповноваженим ними органом), або на контролюючого акціонера (у випадку ворожого поглинання). Проведено дослідження змісту права акціонера на витіснення.

Дата захисту: 14.10.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Вінник Оксана Мар`янівна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (22,99 KB)