Ціна: UAH 100


Савич Ольга Сергіївна

Міжнародно-правові зобов'язання щодо становлення альтернативних форм соціального страхування.

 

Анотація: Дисертація присвячена вивченню підґрунтя для формування міжнародно-правових зобов'язання щодо втілення в національне законодавство та створення реального механізму реалізації міжнародних соціальних стандартів, шляхом впровадження альтернативного соціального страхування. Особлива увага приділяється формуванню концепції альтернативного соціального страхування, обґрунтуванню її необхідності. Головне місце у дисертації займає аналіз міжнародної діяльності держав щодо регулювання в зазначеній сфері, а саме діяльності з регламентації, формам співпраці, механізму реалізації альтернативного соціального страхування. Велика увага приділяється гармонізації законодавства України з міжнародними соціальними стандартами

Дата захисту: 30.09.2008

Місце захисту: Маріупольський державний гуманітарний університет

Науковий керівник: Баймуратов Михайло Олександрович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (28,13 KB)