Ціна: UAH 100


Рассомахіна Ольга Андріївна

Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному аналізу проблем правового регулювання використання торговельних марок у господарському обороті. Розкрито поняття торговельної марки як категорії господарського права. Значну увагу приділено розкриттю значення процесу використання на етапі набуття прав на торговельні марки. Вперше процедура державної реєстрації прав на торговельні марки розглядається з точки зору дотримання прав заявників у цьому процесі. Визначено особливості правового статусу суб'єктів права на торговельні марки у сфері господарювання. Досліджується поняття та обсяг належного використання торговельної марки у господарському обороті. Значна увага приділяється особливостям правового регулювання використання торговельних марок в окремих галузях економіки України та передачі прав на торговельні марки у сфері господарювання.

Дата захисту: 22.10.2008

Місце захисту: ДВНЗ `Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана`

Науковий керівник: Опришко Віталій Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (28,50 KB)