Ціна: UAH 100


Джафарова Марина Вячеславівна

Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням

 

Анотація: Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-процедурних питань прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням. З'ясовані поняття, сутність, особливості й види вищезгаданих управлінських рішень. Розглянуті роль та межі адміністративної процедури в сучасній науці адміністративного права.Детально охарактеризовані стадії адміністративних процедур прийняття і реалізації управлінських рішень ОВС.

Дата захисту: 23.10.2008

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Бандурка Олександр Маркович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (24,52 KB)