Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Кашеварова Наталія Григорівна

Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупованих східних територій (1941-1944).

 

Анотація: `Дисертація є комплексним дослідженням архіву Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерельної бази з історії вивчення нацистами окупованих східних територій (1941-1944) відповідно до його ідеологічних завдань. Розглянуто структуру, функції та завдання Штабу, напрями науково-пошукової, науково-методичної та науково-дослідної роботи, проаналізовано засади документостворення, охарактеризовано склад і зміст документів. Запропоновано джерелознавчу класифікацію документів за комплексними ознаками з урахуванням напрямів досліджень та ідеологічної основи діяльності Штабу, що включає рівні: тип, клас, рід, група, вид, різновид та базується на принципах: походження, функцій, роду та напрямів діяльності Штабу, складу та предметно-тематичного змісту документів як джерел. Розглянуто зміст функціонування ОШР та дана оцінка специфіки та джерельної значимості документів для розкриття діяльності нацистів у галузі збирання, узагальнення та використання інформації, науково-дослідних розробок в галузі історії, розвитку та стану економіки, зовнішньої та внутрішньої політики, науки, культури, освіти окупованих держав у світлі ідеологічних доктрин нацизму.`

Дата захисту: 31.10.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Войцехівська Ірина Нінелівна, д.і.н., проф., 07.00.06. .


Автореферат (28,83 KB)