Ціна: UAH 100


Сіряк Валентина Іванівна

Правове забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення`

 

Анотація: `Аналіз проблем забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, захисту прав і свобод громадян, що перебувають на них, має важливе теоретичне значення, оскільки сприяє створенню дієвих заходів по виведенню територій зі стану екологічного лиха і розвитку заходів по соціальному захисту постраждалих громадян. Таке дослідження має і велике практичне значення, його результати можуть бути використані для удосконалення застосування екологічного і ядерного законодавства. В дисертації було зроблено: аналіз чинного законодавства в сфері забезпечення екологічної безпеки, що стосується радіоактивного забруднення до вибуху на Чорнобильській АЕС і після нього, надання відповідних пропозицій щодо приведення національного законодавства у відповідність до реалій, що склалися внаслідок радіоактивного забруднення територій України, дослідження та аналіз теоретико-правових основ екологічної безпеки, радіоекологічної безпеки, радіаційної безпеки, їх співвідношення, дослідження та проведення аналізу юрисдикційних повноважень органів державного управління загальної та спеціальної компетенції в сфері забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, дослідження правових засад захисту прав та інтересів громадян, які постраждали внаслідок радіоактивного забруднення територій, виявлення недоліків у функціонуванні інституту соціального захисту постраждалих громадян, рекомендації шляхів усунення виявлених прогалин і недоліків, дослідження поняття, форм і видів юридичної відповідальності за порушення радіоекологічної безпеки, розробка рекомендацій з удосконалення правового інституту юридичної відповідальності в цій сфері.`

Дата захисту: 14.10.2008

Місце захисту: Національний аграрний університет

Науковий керівник: Курило Володимир Іванович, д.ю.н., доц., 12.00.06. .


Автореферат (27,76 KB)