Ціна: UAH 100


Рибій Олександр Вікторович

Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності: теоретичні та практичні проблеми.

 

Анотація: У дисертації досліджуються актуальні теоретичні і практичні проблеми міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності в сучасних умовах на основі аналізу широкого кола міжнародно-правових документів, вивчення процесу зародження та розвитку міжнародних інвестиційних правовідносин, теоретико-методологічних особливостей норм міжнародного права у інвестиційній сфері, аналізу теоретичних та практичних питань, пов'язаних з імплементацією зазначених норм у внутрішнє законодавство України.

Дата захисту: 06.10.2008

Місце захисту: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Науковий керівник: Висоцький Олександр Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.11. . Тимченко Леонід Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (25,47 KB)