Ціна: UAH 100


Хохлова Ірина Вікторівна

Правове регулювання припинення права надрокористування в Україні

 

Анотація: Дисертація є першим науковим дослідженням правових проблем припинення права користування надрами, яке проводилось з урахуванням сучасного розвитку відносин з приводу використання і охорони надр. В дисертаційній роботі визначені основні риси припинення права користування надрами, проведена класифікація видів та підстав припинення права надрокористування, досліджено їхній зміст. Автором виведені нові теоретично обгрунтовані і придатні для практичного застосування юридичні поняття: `припинення права користування надрами`, `зупинення права користування надрами`, `обмеження права користування надрами`. Автором в дисертаційному дослідженні обгрунтовані та сформульовані пропозиції стосовно вдосконалення законодавстві про надра в частині забезпечення правового механізму здійснення припинення права надрокористування, визначені пріоритетні напрямки його подальшого розвитку.

Дата захисту: 14.10.2008

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шемяков Олександр Петрович, к.ю.н., доц., 12.00.06. .


Автореферат (22,82 KB)