Ціна: UAH 100


Дідковська Тетяна Олександрівна

Пенсійне забезпечення працівників на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. Вперше вивчено сутність та особливості пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Удосконалено та розроблено понятійний апарат пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Дата захисту: 25.04.2008

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Копайгора Іван Данилович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (19,41 KB)