Ціна: UAH 100


Купіна Людмила Францівна

Правове регулювання атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників в Україні

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем правового регулювання атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників в Україні, а також виробленню пропозицій, спрямованих на їх вирішення у Законі `Про атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників`. У роботі визначено поняття атестації, як правового інституту, як правовідношення, як форми визначення відповідності працівника займаній посаді.

Дата захисту: 31.05.2008

Місце захисту: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Науковий керівник: Пастухов Володимир Павлович, к.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (23,92 KB)