Ціна: UAH 100


Ізуїта Петро Олександрович

Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки

 

Анотація: Дисертацію присвячено проблемам правового регулювання охорони праці в Україні. Здійснено теоретичний аналіз категорій: `праця`, `охорона праці`, `безпечні та здорові умови праці`, `контроль за додержанням законодавства про охорону праці`, `нагляд за додержанням законодавства про охорону праці`. Визначено місце і роль інституту охорони праці в системі трудового права України.

Дата захисту: 25.04.2008

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Мельник Костянтин Юрійович, к.ю.н., с.н.с., 12.00.05. .


Автореферат (22,42 KB)