Ціна: UAH 100


Бєлова Олена Іларіонівна

Міжнародно-правові аспекти державної морської політики України та юридичні проблеми її реалізації в сучасних умовах

 

Анотація: `Дисертацію присвячено дослідженню міжнародно-правових аспектів державної морської політики та деяких юридичних проблем, виникаючих в зв'язку з її реалізацією. Досліджено особливості національних інтересів України в Азово-Чорноморському басейні та окремих районах Світового океану в контексті міжнародного морського права. Обґрунтовуються цілі, принципи, завдання, пріоритетні напрямки та заходи міжнародно-правового забезпечення ефективної реалізації сучасної морської політики держави. Сформульовані конкретні пропозиції щодо вдосконалення і приведення у відповідність до практики міжнародного морського права чинного законодавства України, що встановлює правовий режим використання територіального моря, виключної економічної зони та континентального шельфу. Досліджено вплив і взаємозалежність геополітичної ситуації та географічного розташування країни, протяжності її морських кордонів і морських комунікацій з розвитком національної економіки, зовнішньої торгівлі й здатністю забезпечити міжнародно-правовими засобами морську безпеку держави.Проаналізовані міжнародно-правові проблеми реалізації державної морської політики України в Азово-Чорноморському басейні. Запропоновані та обґрунтовуються концепції міждержавних дій щодо договірно-правового оформлення українсько-російського кордону в Азовському морі та Керченській протоці, розглядаються питання делімітації континентального шельфу та виключних економічних зон між Україною та Румунією, а також пропонуються шляхи вирішення проблемних питань щодо свободи судноплавства в Чорноморських протоках.`

Дата захисту: 03.07.2008

Місце захисту: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Науковий керівник: Анцелевич Герольд Олександрович, к.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (24,96 KB)