Ціна: UAH 100


Серебрякова Юлія Олександрівна

Договір оренди державного та комунального нерухомого майна

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають при укладанні, виконанні та припиненні договору оренди державного та комунального нерухомого майна. Мета дослідження: розроблення нових наукових положень та рекомендацій з удосконалення договірних відносин оренди державного та комунального нерухомого майна на основі аналізу та узагальнення законодавчого регулювання відповідних відносин, результатів теоретичних досліджень, вітчизняної господарської практики та зарубіжного досвіду. Методи дослідження: діалектичний, формально-логічний, семантичний, порівняльно-правовий, метод аналізу та синтезу. Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в дослідженні і вдосконаленні договірних відносин оренди державного та комунального нерухомого майна з метою підвищення ефективності його використання. Результати дослідження використовувались в роботі Комітету Верховної Ради України з питань правової політики при вдосконаленні чинного господарського законодавства, знайшли практичне застосування уроботі ТОВ `Донбас-канцелярія`, під час вирішення відповідних спорів господарськими судами, підготовки навчального посібника `Господарське право` та методичних матеріалів з цього курсу. Наукова новизна: уточнено поняття оренди державного та комунального нерухомого майна, удосконалено порядок розроблення та затвердження Типових договорів оренди державного та комунального нерухомого майна, досліджено питання змісту та форми договору оренди, розроблено пропозиції з удосконалення вимог щодо них. Обґрунтовано необхідність удосконалення порядку здійснення поліпшень об'єкта оренди, визначено поняття невід'ємних поліпшень. Визначено особливості порядку укладання, пролонгації та припинення договору оренди державного та комунального нерухомого майна і розроблено пропозиції щодо його вдосконалення. Запропоновано заходи щодо вдосконалення господарсько-правової відповідальності за порушення договірних відносин у відповідній сфері. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання та органи державної влади та місцевого самоврядування під час укладання, виконання та припинення договорів оренди державного та комунального нерухомого майна, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 24.06.2008

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Шелухін Микола Леонідович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .