Ціна: UAH 100


Зубатенко Олена Миколаївна

Припинення суб'єктів господарювання

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у процесі припинення суб'єктів господарювання, судова практика припинення таких суб'єктів. Метою дослідження є розробка наукових положень і пропозицій з удосконалення припинення суб'єктів господарювання на основі комплексного аналізу вітчизняного господарського законодавства та зарубіжного досвіду, практики його застосування та відповідних теоретичних засад. Методи дослідження: діалектичний, історичний, системний, аналізу і синтезу, порівняльно-правовий, метод тлумачення правових норм. Теоретичне та практичне значення: поглиблено та удосконалено в науці господарського права теоретичні розробки щодо визначення особливостей припинення суб'єктів господарювання. Сформульовані висновки і пропозиції можуть бути використані для подальших розробок проблем правового регулювання припинення суб'єктів господарювання, а також для удосконалення чинного законодавства. У дослідженні запропоновано зміни і доповнення до деяких нормативно-правових актів. Положення дисертації використовуються у практичній діяльності Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України і Юридичної фірми `Ай.Сі.Джі`, а також у навчальному процесі. Наукова новизна: на основі аналізу новітнього законодавства України вперше проведено комплексне дослідження правових питань, які стосуються припинення суб'єктів господарювання. Запропоновано передбачити у законі заборону примусової ліквідації суб'єктів господарювання, що мають стратегічне загальнодержавне або місцеве значення, удосконалити підстави ліквідації суб'єкта господарювання, узагальнено особливості ліквідації і реорганізації суб'єктів господарювання, класифіковано способи припинення суб'єктів господарювання за різними критеріями. Обґрунтовано, що примусова реорганізація суб'єкта господарювання повинна проводитися виключно на підставі рішення суду. Запропоновано ввести процедуру нагляду за діяльністю боржника, запровадити систему обов'язкового страхування відповідальності членів ліквідаційної комісії, арбітражних керуючих. Обґрунтовано пропозиції до чинного законодавства України. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, господарські суди, суб'єкти господарювання у процесі припинення їхньої діяльності, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 24.06.2008

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Шелухін Микола Леонідович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .