Ціна: UAH 100


Кривцова Ірина Сергіївна

Методологічна роль синергетики у порівняльно-правовому пізнанні

 

Анотація: В дисертації розробляються концептуальні основи застосування положень синергетики у порівняльно-правовому пізнанні. Переглянуто знання про предметне поле порівняльного правознавства, що у світлі ідей синергетики може бути збагачено з урахуванням як конструктивної ролі випадковості, так і нового виду закономірності - закономірності еволюції та самоорганізації правових систем. Запропоновано синергетичну концепцію правової системи, яка містить у собі, зокрема, положення про те, що правова система є комплексом порядків, що самоорганізуються, що перебувають у погодженій взаємодії під впливом внутрішньосистемного детермінанта - правосвідомості, в можливостях якої забезпечити когерентність самоорганізаційних процесів і алгоритм саморуху правової системи в цілому. Саморозвиток правової системи припускає оновлення у вигляді зміни подвійного порядку, з одного боку, зміна станів, що дозволяє системі еволюціонувати в рамках основного каналу еволюції, обумовленого типом права, з іншого - зміна типової якостісистеми, викликана неможливістю правової системи розвиватися в межах колишнього типу права у зв'язку з нагромадженням контрастних відмінностей правової системи, що утворюють нову конфігурацію руху, яка обумовлює функціонування особливого стану правової системи - перехідного типу.

Дата захисту: 11.07.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Дамірлі М., д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (25,12 KB)