Ціна: UAH 100


Бондар Віктор Васильович

Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні

 

Анотація: В роботі досліджуються особливості земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів (МАКТ) як об'єкту правового регулювання. Аналізуються етапи становлення законодавства, що закріплює правовий режим земель МАТК. При вивченні правових форм використання земель МАТК обґрунтовується, що основними з них є право державної власності, постійне і концесійне землекористування. Характеризуються засоби правової охорони земель МАТК. В дисертації розглядаються особливості управління і контроль в галузі використання та охорони земель МАТК. Обґрунтовано наукові висновки і пропозиції щодо удосконалення законодавства, що регламентує правовий режим земель МАТК.

Дата захисту: 03.07.2008

Місце захисту:

Науковий керівник: Семчик Віталій Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (23,20 KB)