Ціна: UAH 100


Болокан Інна Віторівна

Зобов'язально-правові та спеціальні засоби захисту права власності в підприємницькій діяльності

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню зобов'язально-правових і спеціальних засобів захисту права власності та особливостей їх застосування окремою категорією суб'єктів цивільного права - підприємцями, з'ясуванню місця та ролі зобов'язально-правових та спеціальних засобів у системі цивільно-правових засобів захисту права власності, визначенню прогалин та недоліків у законодавчому врегулюванні зазначених питань. Розглядаються найбільш поширені договірні зобов'язально-правові засоби захисту (примус боржника виконати свій обов'язок в натурі, розірвання договору, одностороння відмова від договору, застосування штрафних санкцій). Окрім цього аналізуються закріплені в ЦК України недоговірні зобов'язання та засоби захисту прав сторін у разі їх виникнення.

Дата захисту: 17.06.2008

Місце захисту: Запорізький національний університет

Науковий керівник: Бичківський Олексій Петрович, к.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (27,08 KB)