Ціна: UAH 100


ТОРГАШИН Олександр Михайлович

Правові засади регулювання діяльності міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово- промисловій палаті України

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню поняття, історії становлення, розвитку міжнародного комерційного арбітражу, його юридичної природи, аналізу законодавства про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, висвітленню принципів процесу розгляду спорів. Сформульовані теоретичні та практичні висновки з вдосконалення правових засад регулювання діяльності міжнародного комерційного арбітражу.

Дата захисту: 18.06.2008

Місце захисту: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науковий керівник: Опришко Віталій Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (26,87 KB)