Ціна: UAH 100


Копоть Володимир Олегович

Концептуальні основи правового реалізму

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню проблеми праворозуміння, характеристиці правового реалізму як філософсько-правової течії, вивченню позитивних і негативних рис американського та скандинавського напрямків правового реалізму. Розкривається значення концепції правового реалізму та її актуальність за сучасних умов розвитку української правової системи, систематизовано ідеї правових реалістів і сформульовано оновлену концепцію правового реалізму, відображено результати проведеного соціологічного опитування серед суддів для встановлення рівня праворозуміння та значення права для суспільства, а також характеристики виваженості й раціональності положень концепції правового реалізму.`

Дата захисту: 04.07.2008

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Бобровник Світлана Василівна, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (26,81 KB)