Ціна: UAH 100


Обрізан Наталія Миколаївна

Захисник як суб'єкт доказування в кримінальному процесі

 

Анотація: У роботі викладено обґрунтовану концептуальну схему наукових і прикладних положень, спрямованих на вдосконалення процесуального положення захисника, організації і здійсненні його професійної діяльності в кримінально-процесуальному доказуванні. Наведені висновки, подаються пропозиції та рекомендації щодо розв'язання проблем правового положення захисника на етапі збирання доказів і їх оцінки для надання найбільш ефективної правової допомоги підзахисним в умовах розвитку змагальних засад у кримінальному процесі. Запропоновано ряд змін до законодавчих актів України щодо правового статусу захисника в кримінально-процесуальному доказуванні.

Дата захисту: 04.07.2008

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Удалова Лариса Давидівна, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (23,95 KB)