Ціна: UAH 100


Черних Євген Миколайович

Об'єктивне і суб'єктивне право: теоретико-правові аспекти співвідношення

 

Анотація: `У дисертації здійснено комплексний аналіз концептів об'єктивного та суб'єктивного права в теоретико-правовому співвідношенні. Доведено, що поняття `об'єктивне` і `суб'єктивне` з переходом у похідні концепти об'єктивного й суб'єктивного права вочевидь спрощуються, хоча частково і зберігають філософський зміст. Встановлено обмеженість і конвенціональність концептів об'єктивного й суб'єктивного права. Уточнено та доповнено склад їхніх ознак. Надано комплексне визначення понять об'єктивного та суб'єктивного права у трьох рівнях узагальнення. Встановлено, що в цілому об'єктивне і суб'єктивне право слід співвідносити на паритетних началах, що усуває причинну обумовленість і утверджує корелятивну взаємодію між ними. Пріоритетність між ними можлива лише в окремих пізнавальних перспективах. Запропоновано відображати аксіологічні прояви об'єктивного і суб'єктивного права в формах: 1) понадособистісних цінностей-ідеалів, предметно-втілених цінностей, особистісних цінностей, 2) власної цінності, 3) інструментальної цінності.`

Дата захисту: 26.06.2008

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Колодій Анатолій Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.0112.00.02


Автореферат (27,11 KB)