Ціна: UAH 100


Черткова Юлія Валентинівна

Публічна та приватна тенденції в розвитку трудового права України.

 

Анотація: У дисертації вперше досліджується проблема приватної й публічної тенденцій у розвитку трудового права України. Показуються напрямки посилення публічного втручання в трудові відносини. Аналізуються відносини, які є предметом трудового права й потребують дерегулювання. Пропонується поширити чинність трудового законодавства на всі відносини по виконанню робіт фізичними особами, які не є підприємцями, значно посилити публічне втручання в трудові правовідносини державних службовців з метою забезпечення змагальності при доборі кадрів для державної служби, а також належного контролю їх трудової діяльності. Обґрунтовується необхідність і конкретні напрямки надання сторонам трудового договору більше можливостей для регулювання за взаємною згодою своїх відносин і пропонується виключити з актів законодавства України про працю численні положення, які є проявом невиправданого публічного втручання у відносини, які є предметом трудового права.

Дата захисту: 23.06.2008

Місце захисту: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Науковий керівник: Ротань Володимир Гаврилович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (24,51 KB)