Ціна: UAH 100


Шапаренко Сергій Олександрович

1. Відповідальність військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС за скоєння адміністративних проступків та порядок її реалізації

 

Анотація: Дисертація присвячена питанням встановлення, регламентації і реалі¬зації адміністративної відповідальності військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС. З'ясовуються поняття адміністративної відповідальності військовослужбо¬вців та осіб рядового і начальницького складу ОВС, обставини, що виключають таку відповідальність, характеризуються адміністративні стягнення і порядок їх накладення на військовослужбов¬ців та осіб рядового і начальницького складу ОВС, досліджуються ознаки адміністративних правопорушень, за вчинення яких військовослужбовці і працівники міліції відповідають у загальному порядку, проведено класифікацію адміністративних правопорушень військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, окреслено коло адміністративних правопорушень, за вчинення яких війсь¬ковослужбовці та особи рядового і начальницького складу повинні нести відповідальність на загальних підставах, охарактеризовано процесуальний порядок притягнення військовослужбов¬ців та осіб рядового і начальницького складу ОВС до відповідальності. Окремо з'ясовується питання профілактики адмі¬ністративних деліктів серед військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС, значення заходів адміні¬стративної відповідальності для їх попередження.

Дата захисту: 19.06.2008

Місце захисту: Донецький юридичний інститут ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка

Науковий керівник: Шамрай Василь Олександрович, д.держ.упр., проф., 12.00.07. .


Автореферат (29,29 KB)