Ціна: UAH 100


Романко Світлана Миколаївна

Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції

 

Анотація: Дисертацію присвячено розгляду теоретичних, законодавчих та методичних проблем побудови та функціонування економіко-правового механізму забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції. У представленій роботі досліджується структура, зміст, основні етапи нормативного закріплення економіко-правового механізму забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції як окремого міжгалузевого інституту права та законодавства із одночасним визначенням та характеристикою центрального поняття цього механізму - екологічної безпеки сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано комплексність економіко-правового механізму забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції як зв'язок між забезпеченням останньої та вимогами раціонального природокористування. Визначено, що до структури економіко-правового механізму забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції входять організаційно-правова, інституційна, функціональна та економічна підсистеми. Обґрунтовано необхідність вдосконалення чинного законодавства України у цій сфері, розроблено пропозиції внесення змін до вже існуючих нормативно-правових актів і прийняття Закону України `Про економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції`, Харчового Кодексу України та Довгострокової програми впровадження технологій ведення екологічно безпечного (органічного) сільського господарства.

Дата захисту: 03.07.2008

Місце захисту: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий керівник: Костицький Василь Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (27,51 KB)