Ціна: UAH 100


Краснов Єгор Володимирович

Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України.

 

Анотація: Дисертація присвячується комплексному дослідженню міжнародних стандартів основних трудових прав та законодавства України у цій сфері. Проаналізовано еволюцію прав людини та основні тенденції їх розвитку на початку XXI ст. Визначено місце трудових прав у системі прав людини, їх загальні риси та юридичну своєрідність. Сформульовано поняття основних трудових прав та здійснено їх класифікацію. Проаналізовано всесвітні універсальні та європейські стандарти трудових прав та здійснено порівняльно-правовий аналіз із законодавством України. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів і позитивного зарубіжного законодавчого досвіду внесено пропозиції та рекомендації щодо нормативного закріплення основних трудових прав.`

Дата захисту: 07.06.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Чанишева Галія Інсафівна, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (27,07 KB)