Ціна: UAH 100


Годованюк Андрій Йосипович

Правовий режим земель природно-заповідного фонду.

 

Анотація: `Дисертація містить комплексне дослідження юридичної природи правового режиму земель природно-заповідного фонду України. Розглянуто основні напрями розвитку наукових досліджень правових проблем режиму земель природно-заповідного фонду України, а також генезис правового регулювання земельних відносин у цій сфері. Сформульовано наукове визначення поняття правового режиму земель природно-заповідного фонду України, досліджено організаційно-правову структуру земель природно-заповідного фонду України, запропоновано науково-обґрунтовані елементи правового режиму земель природно-заповідного фонду, розглянуто проблему відмежування земель природно-заповідного фонду України від інших категорій земель, охарактеризовано особливості правового статусу суб'єктів прав на землі природно-заповідного фонду України: зроблено всесторонній аналіз суті виникнення, здійснення і припинення земельних прав суб'єктів на землі природно-заповідного фонду України, визначено правові принципи охоронного режиму земель природно-заповідного фонду України, розкрито специфіку управління землями природно-заповідного фонду України.`

Дата захисту: 17.06.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Гуревський Володимир Климентійович, к.ю.н., доц., 12.00.06. .


Автореферат (26,57 KB)