Ціна: UAH 100


Верланов Сергій Олексійович

Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження)

 

Анотація: `Дисертацію присвячено загальнотеоретичному дослі¬дженню економічних і соціальних прав людини, їх євро¬пейських стандартів та правового механізму їх забезпе¬чення в Україні. З'ясовуються специфічні властивості економічних і соціальних прав людини, формулюється загальне поняття стандартів таких прав, їх ознаки та кла¬сифікація. Характеризується судовоподібна природа ді¬яльності Європейського комітету з соціальних прав в ме¬жах контрольних процедур за Європейською соціальною хартією (переглянутою), з'ясовуються основні принципи тлумачення цим Комітетом її норм. Пропонуються шляхи оптимізації процесу національної імплементації в Україні європейських стандартів економічних та соціальних прав людини.`

Дата захисту: 23.05.2008

Місце захисту: Львівський національний університет ім. І.Франка

Науковий керівник: Рабінович П.М., д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (22,43 KB)