Ціна: UAH 100


Вітка Юлія Володимирівна

Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу

 

Анотація: Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню концепції цивільно-правового статусу недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ). Визначено поняття НПФ, встановлено обсяг та особливості реалізації правосуб'єктності НПФ. Доводиться необхідність зміни правового режиму майна НПФ, запровадження дворівневої схеми управління НПФ і законодавчого забезпечення здатності НПФ нести цивільно-правову відповідальність. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює цивільно-правовий статус НПФ.

Дата захисту: 23.05.2008

Місце захисту: Національний університет `Києво-Могилянська академія`

Науковий керівник: Ханик-Посполітак Р.Ю., к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (28,79 KB)