Ціна: UAH 100


Чевичалова Жанна В'ячеславівна

Правова природа дочірнього підприємства.

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання відносин, що виникають при створенні та функціонуванні дочірніх підприємств, та їх правової природи. Досліджено передумови виникнення та еволюцію розвитку дочірнього підприємства як самостійної організаційно-правової форми юридичної особи, виявлено їх історичні та економічні причини. Проаналізовано шляхи та умови встановлення відносин контролю-підпорядкування між контролюючим і дочірнім підприємством та їх правові наслідки. Визначено проблеми і перспективи розвитку правового регулювання відносин, що виникають при використанні в Україні такої форми господарювання, як дочірнє підприємство. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України з питань дочірніх підприємств, зокрема за участю іноземного елемента.

Дата захисту: 21.05.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Товкун Ігор Миколайович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (24,64 KB)