Ціна: UAH 100


Кухар Василь Іванович

Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню державної інвестиційної політики України як цілісного об'єкта правового регулювання. У роботі проаналізовані ключові ознаки та тенденції розвитку інвестиційного ринку як об'єкта господарсько-правового впливу. Встановлені особливості розвитку інвестиційних відносин у національній економіці та за кордоном. Доведено, що правова інвестиційна державна політика є похідною від державної інвестиційної політики та знаходить свій прояв у межах законодавчої державної інвестиційної політики. Зосереджено увагу на системі органів державної влади та місцевого самоврядування, які реалізують завдання держави в сфері інвестиційної діяльності та наділені для цього відповідними повноваженнями. Описано іноземний досвід державного управління інвестиційним ринком. У роботі також значну увагу приділено дослідженню господарсько-правових засобів реалізації державної інвестиційної політики, на підставі комплексного аналізу яких системно викладений механізм формування правової інвестиційної політики держави.

Дата захисту: 21.05.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Задихайло Дмитро Вітольдович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (21,80 KB)