Ціна: UAH 100


Волощук Оксана Троянівна

Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика.

 

Анотація: У дисертації на основі узагальнення результатів, отриманих з цієї проблеми вітчизняними і зарубіжними дослідниками, а також аналізу конституційних норм і політичної практики проведено порівняльно-правове дослідження процесів становлення, розвитку та функціонування інституту Президента у Франції, Росії та Україні. Досліджуються причини введення поста Президента, фактори, які вплинули на формування специфічних рис французького, російського та українського інститутів президентства. Центральне місце відведено дослідженню юридичного і фактичного становища президентів у механізмі здійснення державної влади своїх країн. Аналізуються конституційні функції та повноваження, проблеми їх перевищення як джерела конфліктів між Главою держави і Парламентом. Уперше зроблена спроба аналізу ролі та місця правових актів і допоміжних органів при Главі держави у виконанні ним покладених на нього функцій і повноважень.

Дата захисту: 20.05.2008

Місце захисту: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Георгіца Аурел Зиновійович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (26,57 KB)