Ціна: UAH 100


Затенацький Дмитро Вікторович

Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації).

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню ідеальних слідів, їх місця та ролі в криміналістиці. Розглянуто види ідеальних слідів та психологічний механізм їх формування. Досліджено науково-технічні засоби у роботі з ідеальними слідами. Проаналізовано порядок використання окремих науково-технічних засобів. Визначено найбільш ефективні техніко-криміналістичні прийоми. Піддано аналізу тактичні прийоми актуалізації ідеальних слідів та здійснено їх систематизацію. Розроблено типову систему тактичних прийомів актуалізації ідеальних слідів. Сформульовано криміналістичні рекомендації відносно практичного застосування окремих тактичних прийомів. Визначено їх обумовленість та ситуаційну залежність.

Дата захисту: 13.05.2008

Місце захисту: Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України

Науковий керівник: Шепітько Валерій Юрійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (22,04 KB)