Ціна: UAH 100


Сірант Мирослава Миколаївна

Статус біженців у Європейському Союзі.

 

Анотація: Дисертація присвячена проблемі дослідження статусу біженців у Європейському Союзі. Викладено історичні передумови становлення й розвитку міжнародно-правових норм, які стосуються статусу біженців в межах Європейської системи. Проаналізовано правовий механізм забезпечення норм, що визначають правовий статус біженців в ЄС. Досліджено, що дедалі більш важливого значення набувають визначення поняття `біженець`, прийняті на регіональному рівні, через те є потреба у розширенні даного поняття і на універсальному рівні. Визначено, що права біженців не повинні відрізнятися від прав громадян третіх країн, які на законних підставах проживають у державах-членах ЄС. Проаналізовано законодавство України про біженців та запропоновано зміни та доповнення до чинного законодавства з метою його подальшого вдосконалення та приведення у відповідність з нормами міжнародного права.

Дата захисту: 19.05.2008

Місце захисту: Львівський національний університет ім. І.Франка

Науковий керівник: Репецький Василь Миколайович, к.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (20,21 KB)