Ціна: UAH 100


Тацій Лариса Василівна

Юридична природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина

 

Анотація: `У дисертації досліджуються особливості юридичної природи та правового регулювання діяльності адвокатури як інституту забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги. З позицій понятійного арсеналу загальної теорії держави і права визначено специфіку громадсько-самодіяльного (недержавного) статусу адвокатури, уточнено функції адвокатури в тісному взаємозв'язку з її загальним соціальним призначенням, досліджено особливості правового статусу адвоката у його співвідношенні з правовим статусом громадянина та з урахуванням особливостей, зумовлених адвокатською діяльністю, проаналізовано принципи організації та діяльності адвокатури в Україні в контексті міжнародних стандартів її діяльності, розкрито правові форми участі адвоката в юридичному процесі.`

Дата захисту: 24.04.2008

Місце захисту: Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України

Науковий керівник: Петришин Олександр Віталійович, д.ю.н., проф., 12.00.0112.00.01


Автореферат (20,89 KB)