Ціна: UAH 100


Андросов Сергій Михайлович

Забезпечення виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: комплекс відносин, що виникають у сфері банківського кредитування суб'єктів господарювання. Метою дослідження є розроблення наукових положень щодо підвищення ефективності функціонування механізму правового забезпечення виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування та підготовка пропозицій з удосконалення кредитно-банківського законодавства України. Методи дослідження: діалектичний, системний, історичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний. Теоретичне та практичне значення: є комплексним дослідженням системи засобів забезпечення належного виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування: сформульовано ряд конкретних пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства, зроблено пропозиції по внесенню змін у Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України `Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень`. Результати дослідження можуть бути використані в процесі здійснення фінансового моніторингу кредитування суб'єктів господарювання, при організації та проведенні кредитно-моніторингової роботи, були використані Благодійним фондом сприяння освіти і підвищення кваліфікації у правовідносинах з кредитно-фінансовими установами, в навчальному процесі при викладанні дисциплін `Фінансове право`, `Господарське право`, `Банківське право`. Наукова новизна: обґрунтовано використання термінів `господарські правовідносини у сфері банківського кредитування`, `господарське правопорушення, що скоюється у сфері банківського кредитування`, удосконалено визначення понять `застава` та `державна гарантія`. Проведено систематизацію видів забезпечення виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань та правопорушень у сфері банківського кредитування, а також детермінант господарського кредитно-банківського правопорушення. Обґрунтовано доцільність подальшого розвитку формування нормативно-правової бази щодо регулювання бюро кредитних історій. Удосконалено порядок застосування застави та державної гарантії. Внесено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, органи державного управління, судові органи, суб'єкти господарювання в процесі кредитування суб'єктів господарювання, вищі навчальні заклади`

Дата захисту: 25.04.2008

Місце захисту: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Науковий керівник: Знаменський Георгій Львович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (27,44 KB)