Ціна: UAH 100


Шевченко Євген Олексійович

Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян

 

Анотація: Робота присвячена прокурорському нагляду за додержанням права громадян на звернення й розгляду заяв і скарг в органах прокуратури. Досліджується конституційне право громадян на звернення й гарантії його реалізації, визначено сутність прокурорсько-наглядового провадження за розглядом цих звернень громадян і їх підвідомчість органам прокуратури. Розроблено тактичні й методичні засади прокурорсько-наглядової діяльності по розгляду звернень громадян і нагляду за додержанням законів про звернення громадян в органах місцевого самоврядування. Запропоновано методику здійснення аналітичної роботи з розгляду звернень громадян в органах прокуратури. Сформульовано пропозиції по вдосконаленню Законів України `Про прокуратуру`, `Про звернення громадян`, Кодексу адміністративного судочинства, наказів Генерального прокурора України.

Дата захисту: 01.04.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Марочкін Іван Єгорович, к.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (22,29 KB)