Ціна: UAH 100


Білова Ольга Валентинівна

Проблеми суддівського самоврядування в Україні.

 

Анотація: `Робота присвячена становленню й розвитку інституту суддівського самоврядування в Україні. Досліджуються засади правового статусу органів суддівського самоврядування, гарантії його функціонування, система й компетенція. Висвітлюються повноваження цих органів і форми їх діяльності, вивчаються проблеми забезпечення транспарентності й доступності в їх діяльності і пропонуються заходи щодо приведення їх статусу у відповідність до міжнародно-правових стандартів. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до Конституції України, доповнень до Законів України `Про судоустрій України`, `Про статус суддів`, а також наводиться авторська модель проекту закону `Про суддівську спільноту в Україні`.`

Дата захисту: 01.04.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Марочкін Іван Єгорович, к.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (20,84 KB)