Ціна: UAH 100


Романова Альона Сергіївна

Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект

 

Анотація: Дисертація є першим в українській юридичній науці комплексним науковим узагальненням філософсько-правових основ формування і розвитку естетичної культури юриста. Сформульовані дефініції та здійснений всебічний аналіз поняття, принципів, функцій, методів і категорій естетичної культури юриста як однієї з основних складових у формуванні особи правника у контексті сучасних підходів. Філософсько-правова концепція естетичної культури юриста будується з урахуванням сучасних вимог, нових ідей та потреб здійснення юридичної діяльності юристом-професіоналом. Дисертація має практичне значення щодо формування естетичної культури юриста, філософсько-правового осмислення цього процесу.

Дата захисту: 06.05.2008

Місце захисту: Львівський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Сливка С.С., д.ю.н., проф., 12.00.12. .


Автореферат (420,05 KB)