Ціна: UAH 100


Парасюк Василь Михайлович

Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір

 

Анотація: Дисертація присвячена з'ясуванню імперативної дії моралі у професійній діяльності слідчого. У роботі досліджено сутність методології слідчої діяльності, роль імперативності моралі у праві та професійній етиці слідчого. Подано філософсько-правове обґрунтування процесу імперативізації моралі у професійній діяльності слідчого. Сформульовані дефініції та здійснено всебічний аналіз морального імперативу у позитивному праві. Доведено, що імператив моралі випливає із природного права, а у позитивному праві має спонукальний характер.

Дата захисту: 06.05.2008

Місце захисту: Львівський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Сливка С.С., д.ю.н., проф., 12.00.12. .


Автореферат (23,89 KB)