Ціна: UAH 100


Пустовіт Олег Васильович

Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню проблем запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на підставі аналізу оновленого кримінального та антилегалізаційного законодавства України та практики його застосування. Надано кримінально-правову характеристику легалізації злочинних доходів та запропоновано шляхи вдосконалення ст.209 КК України з метою підвищення ефективності її застосування. Надано кримінологічну характеристику легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як виду злочинності, визначено особливості особи тих, хто вчиняє легалізацію злочинних доходів, розглянуто детермінанти цього виду злочинності. Визначено місце і роль ОВС у запобіганні легалізації злочинних доходів, розкрито особливості їх діяльності та визначено шляхи вдосконалення як роботи ОВС, так і взаємодії між ОВС та іншими суб'єктами відповідного запобігання.

Дата захисту: 08.04.2008

Місце захисту: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: Женунтій Володимир Іванович, к.ю.н., с.н.с., 12.00.08. .


Автореферат (26,24 KB)