Ціна: UAH 100


Балдинюк Володимир Васильович

Забезпечення застосування колізійної норми: кваліфікація, зворотне відсилання, обхід закону в міжнародному приватному праві.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов'язаних із питаннями загальної частини МПрП. В роботі вперше в українській юридичній науці системно узагальнено проаналізовано теоретичні та практичні проблеми забезпечення застосування колізійної норми в МПрП. Досліджуються такі механізми забезпечення колізійного регулювання як кваліфікація, відсилання та обхід закону в МПрП. Виявляються такі проблемні питання як конфлікт кваліфікацій, зворотне відсилання, обхід закону в МПрП та виводяться відповідні теоретично обґрунтовані висновки, в яких запропоновані шляхи розв'язання цих проблемних питань. Окрім цього, у висновках запропоновано практичні рекомендації для удосконалення законодавства, яке регулює відносини, ускладнені іноземним елементом.

Дата захисту: 07.04.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Кисіль Василь Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (29,58 KB)