Ціна: UAH 100


Ліпкан Ігор Анатолійович

Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб'єкт міжнародного права.

 

Анотація: У дисертації проаналізовано комплекс міжнародних правовідносин, пов'язаних із створенням та функціонуванням ОЧЕС. На основі аналізу доктринальних підходів до природи міжнародних економічних організацій дістало подальший розвиток визначення поняття `міжнародної економічної організації`. У роботі досліджуються особливості правосуб'єктності ОЧЕС, у тому числі аналізуються основні елементи інституційного механізму ОЧЕС. Зміст правових актів, укладених між ЄС та ОЧЕС, свідчить, що сторони у своїх відносинах віддають перевагу нормам `м'якого` права. Особливу увагу приділено аналізу правових засад для співробітництва між Україною та ОЧЕС і перспективам участі України в інтеграційних процесах Чорноморського регіону.

Дата захисту: 08.04.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Муравйов Віктор Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (24,79 KB)