Ціна: UAH 100


Герасимов Ростислав Олегович

Розвиток міжнародно-правових принципів і норм у сфері убезпечення цивільної авіації

 

Анотація: Дисертацію присвячено визначенню, науковому обґрунтуванню і системному аналізу принципів і норм міжнародного права з питань убезпечення цивільної авіації та їх застосування на практиці. Досліджено проблеми статусу міжнародних авіаційних регламентів, відповідальності держав за вчинення міжнародно-протиправних діянь та інших діянь що спричинили шкоду об'єктам цивільної авіації, діяльності міжнародних організацій із забезпечення реалізації норм міжнародного права. Сформульовано наукові висновки та пропозиції з вдосконалення міжнародно-правового врегулювання убезпечення цивільної авіації, зокрема запропоновано розробку нової багатосторонньої міжнародної конвенції, сформульовано принципові положення нової конвенції.

Дата захисту: 18.03.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Черкес Марк Юхимович, к.ю.н., доц., 12.00.1112.00.11


Автореферат (26,44 KB)