Ціна: UAH 100


Дудник Леонід Миколайович

Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву

 

Анотація: Дисертація присвячена розробці адміністративно-правового забезпечення ді-яльності податкової міліції щодо протидії правопорушенням, які учиняються пра-вопорушниками від імені суб'єктів господарювання у сфері підприємницької діяльності, які набули загальної назви `фіктивне підприємництво`.

Дата захисту: 28.03.2008

Місце захисту: Національний університет державної податкової служби України

Науковий керівник: Шкарупа В.К., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (26,97 KB)