Ціна: UAH 100


Дєєв Максим Валерійович

Достатність доказів у кримінальному процесі України.

 

Анотація: У дисертації на монографічному рівні досліджені актуальні правові, теоретичні і практичні проблеми визначення в ході доказування в кримінальному процесі достатності доказів. Досліджено поняття доказів, мети, предмету та меж доказування, достатності доказів як властивості сукупності доказів, яка визначається під час оцінки доказів в кримінальному процесі України. Дано визначення достатності доказів, розглянуто його співвідношення з такими суміжними поняттями, як межі доказування та повнота доказів, розглянуто процес визначення достатності доказів на різних стадіях кримінального процесу України. Внесено пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства і проекту нового КПК України.

Дата захисту: 17.03.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Шибіко Василь Петрович, к.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (21,02 KB)