Ціна: UAH 100


Данилюк Олександр Васильович

Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем нормативного закріплення правостворюючих юридичних фактів у трудовому праві України. Проаналізовано основні загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних фактів, визначено матеріальну та ідеальну сторону юридичних фактів, сформульовано поняття юридичних фактів трудового права. Обґрунтовано, що юридичні факти мають самостійне місце серед елементів механізму правового регулювання трудових відносин. Досліджено етапи розвитку юридичної думки про природу трудового договору. Проаналізовано особливості правового регулювання укладення трудового договору і запропоновані пропозиції по удосконаленню трудового законодавства. Визначено структуру таких фактичних складів, як обрання на посаду, конкурсне заміщення та призначення на посаду. Проаналізовано особливості елементів даних фактичних складів.`

Дата захисту: 15.03.2008

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна, д.ю.н., с.н.с., 12.00.05. .


Автореферат (23,71 KB)