Ціна: UAH 100


Стороженко Ольга Михайлівна

Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку

 

Анотація: Дисертацію присвячено розгляду теоретичних, законодавчих та методичних проблем притягнення керівних осіб підприємств - суб'єктів монопольного (домінуючого) становища на ринку до адміністративно-правової відповідальності за ст.166-1 КУпАП. Обгрунтовано позицію застосування в антимонопольному конкурентному законодавстві терміну домінуюче становище на ринку замість монопольне становище на ринку. На основі вивчення та узагальнення практики Антимонопольного комітету України, господарських судів та судів загальної юрисдикції, а також базуючись на результатах опитувань працівників органів Антимонопольного комітету України, в дисертації обґрунтовується необхідність внесення змін до чинного КУпАП, ГКУ, Закону України Про захист економічної конкуренції та ряду інших нормативних актів. Особлива увага приділена визначенню основних причин помилок суб'єктів адміністративно-правової кваліфікації при юридичній оцінці монопольних зловживань. Розроблено практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Антимонопольного комітету України, підвищення її ефективності. Запропоновано тематика практичних занять з професійної підготовки працівників Антимонопольного комітету України.

Дата захисту: 25.03.2008

Місце захисту: Національний аграрний університет

Науковий керівник: Берлач Анатолій Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (28,94 KB)