Ціна: UAH 100


Білоцький Сергій Дмитрович

Міжнародно-правове регулювання співробітництва регіональних організацій колективної безпеки з ООН (на прикладі миротворчих операцій НАТО в Південно-Східній Європі).

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню питання міжнародно-правового регулювання миротворчих операцій НАТО на території колишньої Югославії і роль в цьому процесі ООН. Розглянуто теоретичні й практичні аспекти цього питання. Основну увагу приділено аналізу правової природи участі НАТО в миротворчій діяльності. Проаналізовано угоди укладені за участі НАТО, щодо проведення миротворчих операцій і їх відповідність імперативним нормам міжнародного права. Розглянуто роль національного законодавства у разі залученні конкретної країни до миротворчої діяльності.

Дата захисту: 17.03.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Задорожній Олександр Вікторович, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (26,48 KB)