Ціна: UAH 100


Мірошниченко Оксана Андріївна

Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем правового регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства в умовах реформування аграрного сектору економіки. Запропоновано класифікацію сільськогосподарських працівників. У роботі аналізуються норми трудового законодавства України, міжнародно-правові та нормативні акти деяких зарубіжних країн. Велика увага приділяється вивченню особливостей правового регулювання підстав виникнення, зміни та припинення трудових відносин сільськогосподарських працівників. Досліджуються питання правового регулювання робочого часу, часу відпочинку, оплати та охорони праці, трудової дисципліни працівників аграрної галузі та зроблені відповідні висновки. Обґрунтовуються конкретні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства, проекту нового Трудового кодексу України та практики його застосування.

Дата захисту: 28.02.2008

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (22,25 KB)